Kırma Eleme Tesisi Nedir?

Kırma Eleme Tesisi Nedir?

Kırma eleme tesisleri çıkarılan cevherlerin işlenebilmesi ve inşaat sektörü başta olmak üzere tüm asfalt ve yol malzemeleri, beton üretimi gibi alanlarda yoğun bir şekilde hizmet üretebilmekte ve üst düzey bir performans sergilemektedir. Tamamen dayanıklı ve kaliteli ürünlerin bir araya gelmesi sonucunda oluşturulan tesisler CE sertifikasına sahip olup Avrupa standartlarında faaliyet göstermektedir.

Kırma Eleme Tesisi Fiyatları
Kırma Eleme Tesisi Fiyatları

Tesisler uzman mühendisler tarafından işlenecek cevherlerin durumu göz önüne alınarak tasarlanmakta ve bu yüzden kırma, konveyör ve elek işlemlerinin hepsi sorunsuz bir şekilde yürütülebilmektedir. En sert malzemeleri bile kolayla işlenebileceği ürünler bunun yanında uzun yıllar boyunca performansından hiçbir şey kaybetmeyerek yüksek performanslı bir şekilde hizmet verebilmektedir. Tesisler kurulurken tüm ekipmanların iyi seçilmesi ve kullanacak veya bakım onarım hizmetleri verecek olan personellerin iyi eğitilmesi önemlidir.

Kırma Eleme Tesisi İzmir
Kırma Eleme Tesisi İzmir

Kırma eleme tesisleri genel işleyişleri bakımından 4 aşamalı olarak çalışmaktadırlar. İlk aşamada bulunan kırma alanı delme ve patlatma yolu ile yapılmakta ardından ise gevşetme, ufaltma ve yükleme kısmına geçilmektedir. Bu iki aşamanın tamamlamasının ardından nakliye kırmı ve en sonunda ise kırma, eleme ve yıkama aşaması bulunmaktadır. Tesislerde primer kırıcılar, sekonder ve tersiyer kırıcılar kullanılabildiği gibi elekler ve konveyör bantlar sayesinde malzeme nakil süreçleri yürütülebilmektedir.

Taş Kırma Eleme Tesisi
Taş Kırma Eleme Tesisi

Tesisler genel anlamıyla farklı yöntemlerin kullanılması sonucunda en üstün performansı sağlayabilmektedir. Taşın kırılma ve yıkama şekli maliyetin yaklaşık olarak %50’lik bir kısmını kapsamakta bu yüzden malzeme ve yöntem seçimleri büyük önem taşımaktadır. Agrega isimli kırma methodu taşın kalitesine bağlı olarak değişebilmektedir. Kübik ve kaliteli malzeme için genellikle malzemeler astarlar ile çarptırılmakta ve çarptırma ad verilen bu farklı yöntem tercih edilmektedir. Ürün seçiminde kimyasal karışımlar ile malzemelerin analizi büyük bir paya sahiptir.

Kumtaşı, bazalt, kireçtaşı ve granit için farklı kırıcılar kullanılmalıdır. Kırıcıların dökümleri kullanılacak malzemelerin sertliğine göre farklılık göstermekte ve bu yüzden yanlış malzeme ile ürün seçimi sonucunda işlemlerin maliyetleri bakım açısından artabilmekte aynı zamanda ürün kullanımı kısıtlanacağı için kısa sürelide olsa yeni ürün üretilememektedir.