Ana Sayfa » Kırma Eleme Tesisi Makinaları

Kırma Eleme Tesisi Makinaları

Konik Kırıcı Nedir? Konik Kırıcıların Kullanım Alanları

Konik Kırıcı Özellikleri

Konik kırıcı kullanım alanlarına göre üstün performans göstermekte ve hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmenize olanak sağlamaktadır. Andezit, bazalt ve granit gibi sert ve aşındırıcı özelliği yüksek ürünleri kırmak için kullanılan bu ürünler aynı zamanda …

Kübikser Darbeli Kırıcı Nedir? Kübikser Kırıcı Ne Demek?

Kübikser Kırıcı

Düşük maliyetli ürünler arasında yer alan kübikser kırıcılar hem kullanımı hem de performansı bakımından işin içinde olan ve işi bilen tüm işletmeler tarafından sürekli olarak tercih edilmektedir. En sert ham maddeleri bile kırma özelliği taşıyan …

Pdk Kırıcı Nedir? (Primer Darbeli Kırıcı) Hakkında Bilgiler

Pdk Kırıcı Nedir

Primer darbeli kırıcı çok yüksek kapasiteli bir taş kırıcıdır. Yüksek kırma gücü sayesinde en zor ve sert taşları bile rahatlıkla kırmaya yarayan bu makine üst düzey bir performans vermekte ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Birçok farklı …

Dik Milli Kırıcı Nedir? Nerelerde Ve Nasıl Kullanılır?

Dik Milli Kırıcı Nedir

Dik milli kırıcı hem görünüm anlamında hem de kullanım özellikleri bakımından günümüz şartlarına göre çok daha kullanışlı olan ürünlerimizin başında yer almaktadır. Aşındırıcı özelliği yüksek olan tüm ham maddeleri kırma konusunda ilk sırada yer alan …

Kırma Eleme Tesisi Nedir?

Genel itibariyle kırma taş (agrega) üretimi için kurulan tesislere Kırma Eleme Tesisi adı verilir. Maden, inşaat, makine, jeoloji, elektronik, işletme vb. farklı mesleklerin koordinasyon içerisinde çalışmasını gerektiren “multidisipliner” bir alandır. Verimlilik sağlanması için kırma eleme tesisinin proje halinde dizayn edilmesi, kırıcı, elek, konveyör bant gibi makine ve ekipmanların seçimi, kırılmaya konu malzemenin yapısal/jeolojik özellikleri dikkate alınması, saha uzmanlarınca üretimi/kurulumu şarttır.

Kırma Eleme Tesisi Nerede Kullanılır?
İnşaat sektöründe asfalt, yol malzemesi, beton gibi kırma taşların üretimi, maden sektöründe ise üretilen cevherlerin işlenmesini teminen kullanılır. Taş ocaklarından çıkarılan malzemeler primer, sekonder ve tersiyer (birincil, ikincil ve üçüncül) olmak üzere 3 tür kırma işlemine uğrar. Bu kırma işlemi sonucu malzemeler elenerek arzu edilen ebata getirilerek sınıflandırılır. Agrega (kırma taş) üretiminin nihai aşaması Kırma Eleme Tesisi dahilinde böylece tamamlanır.

Primer-sekonder-tersiyer kırıcılar, elekler, konveyör bantlar, kırma-eleme işlemlerinin başlıca elemanlardır. Delme-patlatma, gevşetme-ufalama-yükleme, taşıma-nakliye, kırma-eleme-yıkama başlıca üretim aşamalarıdır.

En iyi verim için…

Söz konusu Kırma Eleme Tesisleri dahilinde; primer, sekonder ve tersiyer kırıcı makine, bant ve elek seçimi, tesis ve oluk tasarımı, bant eğim ve yüksekliği, kırıcı ve elek kapasitesi, motor devirleri, besleyici titreşimi gibi etmenler ile taşın kimyasal ve jeolojik özellikleri hesaba katılarak yapılmalıdır. Çünkü makineye göre taş yapmaktansa, jeolojik ortama göre yapmak daha kabul edilebilirdir.

Agrega adı verilen kırma taş kalitesini etkileyen unsurlardan bazıları, taşın sıkıştırılarak/patlatılarak kırılma şekli ile ocak malzemesinin fiziksel ve yapısal özellikleridir. Küp şeklinde kaliteli üretim için malzemeyi astara ve birbirine çarptıran darbeli kırıcılar kullanılmalıdır.

Bahse konu Kırma Eleme Tesisleri içinde bulunan kırıcıların dökümündeki kimyasal karışımın makinenin çalışma ortamına ve taşın kimyevi analizine göre ayarlanması gerekir. Böylelikle astar ve paletlerde aşınma riski en aza iner.

Farklı türdeki kayalar (granit, bazalt, kumtaşı, kireçtaşı vs.) için birbiri ile aynı özelliklere sahip kırıcı aksam ve aksesuvarların kullanılmaması gerekmektedir.

Tesislerin verimlilik ve kalitesinin artmasının diğer bir yolu da imalatçıların taş özelliklerine göre uygun aksamlar geliştirmeleridir.

Dik Milli Kırıcı Nedir? Nerelerde Ve Nasıl Kullanılır?
5 (100%) 2 votes